Ενδοπανεπιστημιακά Δίκτυα (Παν/μίου Πατρών)

 

BIOFLORA - Ταυτοποίηση και Βιολογική Αποτίμηση Χημικών Συστατικών Αυτοφυών Φυτών της Ελληνικής Χλωρίδας

(Συντονιστής: Καθηγητής Γ. Ιατρού, Τμήμα Βιολογίας)

site: www.bioflora.upatras.gr

 

Δίκτυο Ανάπτυξης και Βιολογικής Αποτίμησης Πολυδύναμων Αντιφλεγμονωδών και Αντιμικροβιακών Φαρμακευτικών Προϊόντων

(Συντονιστής: Καθηγητής Δ. Δραΐνας, Τμήμα Ιατρικής)

site:

 

Εθνικά Δίκτυα

 

Δίκτυο Μεταφραστικής Έρευνας στην Ελλάδα / EATRIS-GREECE

(Συντονιστής για το Παν/μιο Πατρών: Καθηγητής N. Kαραμάνος, Τμήμα Χημείας Παν. Πατρών)

template by L.THEME