ο Εργαστήριο Συνθετικής Οργανικής Χημείας έχει εκπαιδεύσει ένα μεγάλο αριθμό (2 άτομα ετησίως κατά μέσον όρο) προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Χημείας στη Συνθετική Οργανική Χημεία στο πλαίσιο της προβλεπομένης από το πρόγραμμα σπουδών του Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ). Η ΔΕ είναι διάρκειας ισοδύναμης με ένα πλήρες ακαδημαϊκό εξάμηνο και συνήθως εκπονείται κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους (4ο έτος σπουδών).

Πολλοί από τους φοιτητές, μετά την απόκτηση του Πτυχίου τους, ακολούθησαν μεταπτυχιακές σπουδές και είτε εκπόνησαν τη Διδακτορική Διατριβή (ΔΔ) τους απευθείας ή αφού ολοκλήρωσαν πρώτα μεταπτυχιακές σπουδές. Επίσης, ένα σημαντικός αριθμός ερευνητικών ΔΕ μεταπτυχιακού επιπέδου, κυρίως στη Συνθετική Οργανική Χημεία, εκπονήθηκε στο ΕΣΟΧ από το 1999 και μετά οπότε ιδρύθηκαν τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών ειδίκευσης στα ελληνικά ΑΕΙ.

Tην Θεματική Κατανομή των Διπλωματικών Εργασιών για το 2012-13 μπορείτε να δείτε στο επισυναπτόμενο

template by L.THEME