1. Πρόγραμμα Βασικής Έρευνας “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ” - Πανεπιστήμιο Πατρών, Επιτροπή Ερευνών (2007-2010):

Ανάπτυξη μεθοδολογιών σύνθεσης αναλόγων της μινοξιδίλης και συζευγμάτων της με πολυαμίνες και όξινα ρετινοειδή κατάλληλων για μελέτες σχέσης δομής-βιολογικής δράσης.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Λέκτορας Κ. Μ. Αθανασόπουλος

 

2. Οικονομική υποστήριξη από την BIOMEDICA Life Sciences S.A (2005):

Παρασκευή συζευγμάτων της σπερμίνης με όξινα ρετινοειδή.

 

3. Πρόγραμμα Βασικής Έρευνας “ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ” - Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (2004-2007):

Σύνθεση πρωτότυπων πολυαμινικών συζευγμάτων με ιατρικό ενδιαφέρον.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Δ. Παπαϊωάννου

 

4. Πρόγραμμα Βασικής Έρευνας “ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ Ι“ - European Social Fund (ESF), ΕΠΕΑΕΚ II (2002-2004):

Σύνθεση πρωτότυπων ρετινοειδών κατάλληλων για μελέτες σχέσης δομής-βιολογικής δράσης.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Δ. Παπαϊωάννου

 

5. Πρόγραμμα Βασικής Έρευνας “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ” - Πανεπιστήμιο Πατρών, Επιτροπή Ερευνών (2000-2003):

Ανάπτυξη μεθοδολογιών για την σύνθεση διαμορφωτικά περιορισμένων και υβριδικών πολυαμινικών παραγώγων και συζευγμάτων με βιολογικό ενδιαφέρον, κατάλληλων για μελέτες σχέσης δομής-βιολογικής δράσης.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Δ. Παπαϊωάννου

 

6. Προγράμματα Eνίσχυσης Eρευνητικού Δυναμικού “ΠENEΔ”- Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (1995):

Σύνθεση και μελέτη ιδιοτήτων πρωτότυπων διδεοξυνουκλεοσιδίων σαν αναστολέων της αντίστροφης μεταγραφάσης του ιού HIV που προκάλεί το Σύνδρομο της Επίκτητης Ανασολογικής Ανεπάρκειας (AIDS).

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Δ. Παπαϊωάννου

 

7. Προγράμματα Eνίσχυσης Eρευνητικού Δυναμικού “ΠENEΔ” - Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (1991):

Σύνθεση και μελέτη της βιολογικής δράσης αναλόγων του γλουταμινικού, καϊνικού και γ-αμινοβουτυρικού οξέος.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Δ. Παπαϊωάννου

 


template by L.THEME