Το ΕΣΟΧ είναι κατάλληλα εξοπλισμένο για την διεξαγωγή έρευνας στο πεδίο της Συνθετικής Οργανικής Χημείας.

Επιπλέον, το Τμήμα Χημείας και το Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης του Πανεπιστημίου Πατρών είναι εξοπλισμένα με τα απαραίτητα όργανα για τον πλήρη χαρακτηρισμό και ταυτοποίηση των συντιθέμενων ενώσεων (φασματόμετρα 400 MHz ΝΜR, GC-MS, ESI-MS, HPLC-ESI-MS, UV και IR και αναλυτές CHNS).

Πιο εξειδικευμένος εξοπλισμός, όπως HRMS, MALDI-TOF/TOF, είναι στην διάθεση της ερευνητικής μας ομάδας μέσω μακροχρόνιων συνεργασιών με ερευνητικές ομάδες άλλων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (University of Calabria, Italy και University of Bergen, Norway).

template by L.THEME