Έρευνα

Ολική σύνθεση φυσικών προϊόντων και αναλόγων τους με φαρμακευτικό ενδιαφέρον.

Χημική τροποποίηση φυσικών βιοδραστικών οργανικών μορίων και συνθετικών φαρμάκων με στόχο την τροποποίηση του βιολογικού τους προφίλ (ενίσχυση ή τροποποίηση της δραστικότητας ή/και βελτίωση της εκλεκτικότητάς τους).

Ανάπτυξη κατάλληλων φορέων για την μεταφορά ενός ή περισσοτέρων φαρμακευτικών μορίων μέσα στό κύτταρο (στοχεύοντας σε διαφορετικούς κυτταρικούς στόχους).

Ανάπτυξη και σύνθεση σε στερεά φάση ισοβαρών μοριών-ιχνηθετών (Solid Phase Isobaric Mass Tags - SPIMTs) για εφαρμογή σε πρωτεομική ανάλυση με χρήση φασματομετρία μαζών (MALDI και ESI-MS).

Σύνθεση αλκαλοειδών, πολυαμινών, ρετινοειδών, τερπενοπολυολών και αμινοπολυολών.

Aνάπτυξη μεθοδολογιών για την αποτελεσματική σύνθεση πεπτιδίων σε υγρή και σε στερεή φάση.

Σύνθεση παραγώγων αμινοξέων κατάλληλων για πεπτιδική σύνθεση.

Ασύμμετρη σύνθεση αμινοξέων ή άλλων φυσικών ή συνθετικών ενώσεων με βιολογικό ενδιαφέρον με χρήση πρωτεϊνογονικών ή άλλων φυσικών αμινοξέων ως χειρόμορφων εκμαγείων.

template by L.THEME