Τμήμα Χημείας (Παν/μιο Πατρών)

1. Δομή, Δραστικότητα & Μηχανισμοί στην Οργανική Χημεία (1ο έτος) - Καθηγητής Δ. Παπαϊωάννου

2. Συνθετική Οργανική Χημεία (4ο έτος) - Καθηγητής Δ. Παπαϊωάννου & Αναπλ. Καθηγητής Κ.Μ. Αθανασόπουλος

3. Οργανική Χημεία Λειτουργικών Ομάδων ΙΙ (3ο έτος)- Αναπλ. Καθηγητής Κ. Μ. Αθανασόπουλος

4. Ειδικά Κεφάλαια Ογανικής Χημείας (3ο έτος- ύλη φασματομετρίας μαζών)- Αναπλ. Καθηγητής Κ.Μ. Αθανασόπουλος

5. Πειραματική Οργανική Χημεία Ι & ΙΙ (2ο & 3ο έτος)- Αναπλ. Καθηγητής Κ.Μ. Αθανασόπουλος

template by L.THEME