Κεφάλαια σε Βιβλία Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την C. M. Athanassopoulos   

1. Ν. Tsiakopoulos, S. Vassis, M. Militsopoulou, C. Damianakos, P. Gatos, K. Voyiatzi, E. Pantazaka and D.A. Papaioannou

Recent Applications of the Amide Approach to the Synthesis of Medicinally Interesting Polyamine Analogues

in ‘Drug Discovery and Design-Medical Aspects’, J. Matsoukas and T. Mavropoustakos (Eds.), IOS Press, Amsterdam, 2002, pp. 53-63.


2. C. Athanassopoulos, G. Balayiannis, G. Karigiannis and D.A. Papaioannou

N-Tritylamino Acids in the Synthesis of Analogs of Bioactive Compounds for Structure-Activity Relationship Studies

in ‘Bioactive Peptides in Drug Discovery and Design-Medical Aspects’, J. Matsoukas and T. Mavropoustakos (Eds.), IOS Press, Amsterdam, 1999, pp. 137-151

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 25 Νοέμβριος 2015 13:12