Συνθετική Οργανική Χημεία

Εκτύπωση

Διδάσκοντες: Καθηγητής, Δ. Παπαϊωάννου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Κ. Αθανασόπουλος

Παροράματα-Σχόλια-Επεξηγήσεις-Eυρετήριο του συγγράμματος "ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ" (2014)

Θέματα - Aπαντήσεις Eξεταστικής Φεβρουαρίου (2012) (Ενημ: 20/02/2012)

 

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή & Αλληλομετατροπές Χαρακτηριστικών Ομάδων (K. Aθανασόπουλος)

Διαφάνειες 1-50 (Ενημ: 14/10/2013) 

Διαφάνειες 51-100 (Ενημ: 20/10/2013) 

Διαφάνειες 101-150 (Ενημ: 29/10/2013) 

Διαφάνειες 151-200 (Ενημ: 01/11/2013) 

Διαφάνειες 201-247 (Ενημ: 07/11/2013) 

 

Κεφάλαιο 2: Σχηματισμός C-C δεσμών (Δ. Παπαϊωάννου)

Κεφάλαιο 2Α   Κεφάλαιο 2Β Κεφάλαιο 2C Κεφάλαιο 2D (Ενημ: 05/10/2018)

Κεφάλαιο 3: Κυκλικές Ενώσεις (Δ. Παπαϊωάννου) (Ενημ: 05/10/2018)

Κεφάλαιο 4: Αντίστροφη Συνθετική Ανάλυση (Δ. Παπαϊωάννου)

Κεφάλαιο 4Α   Κεφάλαιο 4Β Κεφάλαιο 4C Κεφάλαιο 4D (Ενημ: 05/10/2018)

 

 

Ασκήσεις του Αναπλ. Καθηγητή Κ. Αθανασόπουλου 

1o Tutorial: ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ (Aνάρτηση:26/11/2018) 

Ασκήσεις του Καθηγητή Δ. ΠαπαΙωάννου 

1o Tutorial: ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ (Aνάρτηση:30/11/2018)