Προκεχωρημένη Συνθετική Οργανική Χημεία

Προκεχωρημένη Συνθετική Οργανική Χημεία

Κεφάλαιο 1 (Ενημ: 31/01/2013)

Κεφάλαιο 2 (Ενημ: 31/01/2013)

 

Διαλέξεις Ερευνητικής Μεθοδολογίας Συνθετικής Οργανικής Χημείας

1. Αντιδράσεις Πολλών Συστατικών (Ενημ: 31/01/2013)

2. Αλληλοδιάδοχες Αντιδράσεις (Ενημ: 31/01/2013)

3. "Κλικ" Χημεία (Ενημ: 31/01/2013)

4. Σχηματισμός C-C και C-Ετεροάτομο δεσμών μέσω ενεργοποίησης C-H δεσμών (Ενημ: 01/02/2017)

template by L.THEME