Δομή, Δραστικότητα & Μηχανισμοί στην Οργανική Χημεία

Η Οργανική Χημεία στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (2016-2017)

Θέματα - Aπαντήσεις Eξεταστικής Ιουνίου (2011) (Ενημ: 27/06/2011)

Θέματα - Aπαντήσεις 1ης προόδου (2016) (Ενημ: 29/11/2016)

Θέματα - Aπαντήσεις 2ης προόδου (IAN. 2017) (Ενημ: 23/01/2017)

Θέματα - Aπαντήσεις Eξεταστικής Φεβρουαρίου (2017) (Ενημ: 12/02/2017)

 

 

Δομή, Δραστικότητα & Μηχανισμοί στην Οργανική Χημεία

1. Οργανική Χημεία - Οργανικές Ενώσεις   (Ενημ: 01/10/2018)

2. Ονοματολογία κυρίων ομολόγων σειρών οργανικών ενώσεων   (Ενημ: 01/10/2018)

Λυμένα προβλήματα κεφάλαιου 2 (Ενημ: 01/10/2018)

3. Δεσμοί στις Οργανικές Ενώσεις (Ενημ: 01/10/2016)

Λυμένα προβλήματα κεφάλαιου 3 (Ενημ: 01/10/2016)

4. Δομή Οργανικών Ενώσεων – Στερεοχημεία (Ενημ: 01/10/2016)

Λυμένα προβλήματα κεφάλαιου 4   (Ενημ: 01/10/2016)

5. Δραστικότητα στην Οργανική Χημεία  (Ενημ: 01/10/2016)

Λυμένα προβλήματα κεφάλαιου 5 (Ενημ: 01/10/2016)

6. Δραστικά Ενδιάμεσα στην Οργανική Χημεία  (Ενημ: 01/10/2016)

Λυμένα προβλήματα κεφάλαιου 6 (Ενημ: 01/10/2016)

7. Οξύτητα και Βασικότητα (Ενημ: 01/10/2016)

Λυμένα προβλήματα κεφάλαιου 7   (Ενημ: 01/10/2016)

8. Αντιδράσεις Υποκατάστασης – Πυρηνόφιλη Υποκατάσταση   (Ενημ: 01/10/2016)

Λυμένα προβλήματα κεφάλαιου 8 (Ενημ: 01/10/2016)

9. Αντιδράσεις Απόσπασης   (Ενημ: 01/10/2016)

Λυμένα προβλήματα κεφάλαιου 9 (Ενημ: 01/10/2016)

10. Αντιδράσεις Προσθήκης   (Ενημ: 01/10/2016)

Λυμένα προβλήματα κεφάλαιου 10   (Ενημ: 01/10/2016)

11. Aλληλοδιάδοχες Αντιδράσεις Προσθήκης και Απόσπασης (Ενημ: 01/10/2016)

Λυμένα προβλήματα κεφάλαιου 11 (Ενημ: 01/10/2016)

12. Aρωματική υποκατάσταση (Ενημ: 01/10/2016)

Λυμένα προβλήματα κεφάλαιου 12 (Ενημ: 01/10/2016)

13. Aντιδράσεις Ελευθέρων Ριζών(Ενημ: 01/10/2016)

14. Mοριακoί Μετασχηματισμοί  (Ενημ: 01/10/2016)

15. Συμμετρία Μοριακών Τροχιακών και Οργανικές Αντιδράσεις (Ενημ: 01/10/2016)

 
 

template by L.THEME